آدرس: تهران، محله صادقیه ، خیابان 20 متری سازمان آب ، پلاک 167 ، مجتمع مهرگان، طبقه همکف ، واحد 25

کد پستی: 1451673911