ژانویه 27, 2024

اتوبوس بهشت زهرا

اتوبوس بهشت زهرا سال‌هاست که برای حمل و نقل خانواده و بستگان متوفی از تهران به بهشت‌زهرا و برعکس، از اتوبوس‌های واحد گشت به بهشت‌زهرا استفاده […]