دسامبر 3, 2023

آیا رانندگان تاکسی لاستیک و روغن ارزان میگیرند

آیا رانندگان تاکسی لاستیک و روغن ارزان میگیرند آیا رانندگان تاکسی لاستیک و روغن ارزان میگیرند؟ در داخل کشور ایران، ویژگی‌های مختلفی در حوزه حمایت از […]
نوامبر 21, 2023

رزرو تاکسی بین شهری معمولی وVIP و دربستی

تاکسی VIP بین شهری تاکسی های بین شهری یکی از مهم ترین وسیله های برای انتقال مسافران میان شهرها هستند. این تاکسی های در انواع مدل […]
نوامبر 20, 2023

دربستی در تهران

دربستی ترافیک شهری و نیاز روزافزون به حمل و نقل درون شهری و حتی برون شهری، باعث ایجاد نیازهای جدید شده است. سیستم تاکسی دربستی به […]