دسامبر 18, 2023

تاکسی برون شهری

تاکسی برون شهری تاکسی برون شهری از جمله سامانه های متنوع حمل و نقل عمومی است که با هدف بهبود امکانات رفاهی شهروندان، به ویژه در […]
نوامبر 13, 2023

ایستگاه تاکسی تهران بابل

تاکسی تهران بابل تاکسی، به‌عنوان یکی از اسلحه‌های حمل و نقل عمومی، نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره افراد بازی می‌کند. در شهرهای بزرگ از جمله […]