مارس 22, 2024

تاکسی بین شهری بیهقی

تاکسی بین شهری بیهقی یکی از مشهورترین ترمینال‌های شهر تهران، ترمینال بیهقی است که در شرق میدان آرژانتین واقع شده است. اغلب افراد این ترمینال را […]